Oddílová historie

I. Vznik 5. oddílu

Po revoluci v roce 1989 začaly v Českých Budějovicích vznikat nové oddíly. S jejich zakládáním pomáhali skauti, kteří byli aktivní v roce 1968. V této době se dvě středoškolské studentky - Renata Kalinová a Jana Píchová - rozhodly, že založí nový skautský dívčí oddíl. Svou pomoc jim nabídl zasloužilý skaut  Zajíc, se kterým společně obcházeli školy a zvali žačky do oddílu. Nábor se povedl a vznikl tak 5. oddíl suchozemských skautek. Klubovnu  se podařilo získat v prostorách sokolovny v Suchém Vrbném ve skromných podmínkách. Tento oddíl byl věřící, v neděli chodily skautky společně do kostela. Oddíl byl rozdělen do dvou družin: Antilopy a Vydry. Z původních členů do současné doby zůstala aktivní skautkou pouze jedna členka přezdívaná Štěně.

První problém nastal již v roce 1992, kdy vedoucí oddílu odešly studovat na vysokou školu mimo České Budějovice. Shodou okolností se do Českých Budějovic přestěhovala 26-tiletá Jiřina Chladová (Seňorita), která se chtěla zapojit do vedení nějakého oddílu.

Seňorita se obrátila přímo na hlavní vedení budějovického skautingu a zjistila, že 5. oddíl se rozpadá kvůli nedostatku vedoucích. Zároveň byla požádána, zda by ze suchozemského 5. oddílu nevybudovala oddíl vodních skautek. Seňorita se sešla se členkami 5. oddílu a získala je na svou stranu. Začala tedy vést žabičky a učit je vodáckým dovednostem. Když tyto žabičky, vychované Seňoritou,  dorostly do skautského věku, 5.oddíl se stal definitivně vodáckým. 

Seňorita tak vybudovala nový oddíl, který pojmenovala STŘÍBRNÉ RYBKY. Tento oddíl přetrval do současné doby. V oddíle se postupně vystřídalo sedm vedoucích. Zpočátku do oddílu chodilo mnoho dětí, vedení se snažilo připravovat ten nejlepší program. S příchodem každé nové vedoucí se činnost oddílu obohatila. Bohužel v roce 2003 přišla oddílová krize. Část vedoucích se obávala zániku oddílu. Náš oddíl nakonec nezanikl, ale některé vedoucí definitivně odešly.

Od té doby vedla oddíl Anna Kneiflová, později Geigerová, přezdívaná Šikula. Tato vedoucí pomohla oddílu vrátit původní úroveň. Přijaly jsme nové členky, zapojily jsme starší vedoucí. Šikula přinesla perfektní organizaci, zajímavý program, originální hry a soutěže. Navíc jsme si s ní rozuměly a nebály jsme se jí svěřit se svými osobními problémy. Stala se respektovanou vedoucí a zároveň naší kamarádkou. V roce 2009 se Šikula vdala. Celý oddíl byl pozván na svatbu a zazpíval novomanželům písničku Vodácká holka.

Při závěrečném ohni na táboře v roce 2010 předala Šikula vedení Haně Urbanové přezdívané Brepta. Veronika Daňhová, Pěnkava byla zvolena zástupkyní vedoucí oddílu. Brepta vedla oddíl rok a v září 2011 převzala vedení oddílu Pěnkava.  Zástupkyní se stala její sestra Kristýna - Kiki. Pěnkava vedla oddíl úspěšně do prosince 2015. Za jejího působení přišly do oddílu skoro všechny současné mladší členky, i dvacet nováčků během jednoho roku. Dařilo se nám nejen v oddíle, ale i na Svojsíkově závodě skautek a na Závodech vlčat a žabiček, kde naše členky úspěšně postoupily do vyšších kol. Podařilo se jí vychovat celou skupinu schopných vedoucích, většinu současné admirality. Na vánoční výpravě 2015 převzala vedení  oddílu Bařenka, Barbora Maršíková. Zástupkyní je kromě Kiki, která zaštiťuje vedení žabiček, také Kateřina Veltrubská s přezdívkou Zlatíčko, která má na starost činnost skautek. Dále se v admiralitě realizuje Delfín, Žaky, Potápka, Pišta a Fišta a nejnověji Amálka, Rarášek a Ještěrka. Externě občas vypomáhá Janka a Jitka. 

V současné době má náš 5. oddíl asi 60 členů. Doufáme, že v tomto složení vydržíme co nejdéle. 

II. Klubovny 5. oddílu

První klubovna vodáckého 5. oddílu se nacházela v Železné panně. Bylo to sice romantické místo, ale podmínky byly náročné. Uvnitř vládla zima a vlhko, chybělo sociální zařízení. V Železné panně sídlil  s 5. oddílem ještě oddíl Briga, který se staral o údržbu lodí. Pro vodní skauty byla tato pozice výhodná, neboť měli přístup jak na Vltavu, tak na Malši i na její slepé rameno.

Po povodních v roce 2002 byl zrekonstruován objekt, který se nachází na levém břehu Vltavy v blízkosti sportovní haly. Budově se říká Valcha a je majetkem střediska Vavéha. 5. oddílu byla nabídnuta klubovna v 1. patře a také velká loděnice, která je součástí objektu a leží na břehu Vltavy. Na Valše je k dispozici sedm kluboven, velká společenská místnost s krbem, kde se konají skautské porady, a malá kuchyňka. Od června 2015 jsme se přestěhovaly do klubovny v přízemí, která našemu rozrůstajícímu se oddílu poskytuje více místa. Klubovnu 5. oddílu zdobí diplomy z různých skautských i vodáckých soutěží a také vzpomínky na naše tábory a jiné společné akce. O úklid kluboven a Valchy se starají všechny oddíly, které zde sídlí.

III. Tradiční akce 5. oddílu

Jako každý oddíl má i 5. oddíl své pravidelné akce, své výpravy, letní tábory a další program. Během školního roku se scházíme každé úterý a středu  od 16 do 18 hodin v klubovně na Valše. Každou první schůzku v měsíci máme tzv. „vodní schůzku.“ Pokud je hezky, vyjedeme si na pramicích na řeky, v zimě chodíme na plovárnu. Každá žabička se učí zvládnout základy plavání a bezpečné jízdy na pramici. Na schůzkách hrajeme hry, učíme děti nové dovednosti, chodíme na výstavy a jiné zajímavé akce, sportujeme. Občas se věnujeme rukodělným aktivitám, které děti velmi baví.

Mezi stěžejní tradiční akce patří nejoblíbenější výprava celého roku, vánoční výprava. Většinou se koná poslední víkend před Vánoci. Hrajeme hry, posloucháme a zpíváme koledy. V sobotu večer máme slavnostní večeři s bramborovým salátem a kuřecími řízky a poté si rozdáváme dárečky, které jsme samy vyrobily. Také si dáváme vlastnoručně vyrobená přáníčka. Tato výprava má své kouzlo a  vždy se vytvoří krásná atmosféra.

Jako vodácký oddíl jezdíme pravidelně na vodu. Máme pramice, které jsou pro 6 dětí a dospělého kormidelníka. Se skautkami sjíždíme většinou Vltavu buď z Vyššího Brodu na 3 dny, nebo z Pískáren u Větřní na 2 dny. Nejnáročnější je každodenní stavění a bourání stanů, balení a vybalování věcí. Přízeň či nepřízeň počasí také hraje svou roli. Přes nebezpečné jezy lodě přenášíme. Všechny děti musí mít bezpečnostní vesty. Většinou jezdíme s druhým spřáteleným vodáckým oddílem z Českých Budějovic, s 11. oddílem vodních skautů. Hoši nám pomohou přenést lodě a my jim na oplátku uvaříme večeři. Další oblíbenou akcí je každoroční Voda s rodiči, pořádaná zpravidla na konci května. S účastní až sto lidí zaplníme snadno celou řeku. 

Účastníme se i akcí, které se pořádají společně pro více oddílů nebo několik středisek. Bývají to jamboree a závody žabiček nebo skautek. V roce 2010 se  žabičky z našeho oddílu probojovaly do krajského kola, kde se umístily na 5. místě. V roce 2011 proběhl Svojsíkův závod pro skautky. Jamboree se konají jednou za dva roky a jsou vždy výborně organizovaná. Máme možnost poznat jiné oddíly a program je přizpůsobený tomu, co děti baví. V roce 2012 se nám 2 posádky žabiček umístily na 3 a 4. místě v závodech žabiček.

Další velkou akcí českobudějovických skautů je Skautská pouť. Koná se pravidelně druhou sobotu v září na Sokolském ostrově, kde pro tento den vyroste stanové městečko z typických skautských stanů s dřevěnými podsadami. Skautské oddíly se na pouti představují veřejnosti a prodávají vyrobené věci. V posledních letech je pouť spojena s náborem nováčků. Pro děti, které přijdou, je připraven pestrý program, např. rukodělky, lanové aktivity, dovednostní hry, jízda na pramicích i občerstvení. Děti procházejí jednotlivá stanoviště a získávají razítka, za které dostanou zajímavé odměny. V rámci pouti má náš oddíl každoročně na starost pořádání závodu na pramicích zvaného Horké pádlo. Ve všech kategoriích máme také vždy velmi dobré umístění.

Nejvíce připravovanou akcí našeho oddílu je letní tábor. Koná se pravidelně prvních čtrnáct dnů v červenci a trvá dva týdny. Místa našich táborů se snažíme střídat, obvykle jezdíme jeden rok s loděmi a jeden rok bez nich, hlavně kvůli nedostatku tábořišť vhodných pro vodní oddíly. Naše tábory proběhly např. na Frýdavě u Lipna, na Orlické přehradě a u rybníka Velká Holná ale také na Paulině louce na Šumavě a na Líčově. Na tábořišti jsou vždy postaveny stany s podsadou, podle možností tábořiště zděná táborová kuchyně nebo polní kuchyň s kamny, schovaná pod velkou plachtou a jako jídelna slouží velký vojenský stan. Každým rokem již od Vánoc plánujeme, kam pojedeme, jaké bude téma, co potřebujeme připravit. Tábor provází etapová hra. Témata jsou rozmanitá, už jsme představovaly indiány, pohádky, hobity, staré pověsti české, Egypt, Harryho Pottera, vracely jsme se s Kukym, inspirovaly jsme se seriálem Byl jednou jeden život nebo knížkami o Zeměploše. Dopolední program na táboře je většinou pracovní, musí se nařezat dříví, dojet pro vodu, pomoci v kuchyni. Odpoledne je hravé, večer bývá oheň, zpěv nebo jiný klidnější program. Jsme pouze dívčí oddíl, proto občas potřebujeme pomoc se stavbou tábora, sekáním dřeva a jinými náročnějšími činnostmi. Udržet vše v chodu, děti spokojené, bříška plná a boty suché dá spoustu práce, ale je krásné po táboře vidět, že se dětem vše líbilo a že se těší na další rok. 

IV. Republikové akce s účastí 5. oddílu

Vzhledem k naší obojživelnosti máme možnost účastnit se sjezdů jak suchozemských, tak vodních skautů. Z akcí pořádaných pro vodní skauty jezdíme pravidelně na Navigamus. Tento sraz se koná jednou za tři roky. Účastníci jsou z celé republiky, někdy i ze zahraničí. Na programu jsou hlavně vodní hry, které jsou velmi propracované.

Dvakrát jsme se zúčastnily Lužničanky, což je setkání vodních skautů z jižních Čech. Opět je to akce víkendová. V sobotu probíhá zábavný program a závod v dovednostech na lodích, v neděli se splouvá řeka Lužnice do Bechyně.

Ze suchozemských akcí jsme vyrazily na celostátní jamboree Klíč, která byla uspořádána roku 2008 v Plzni. Program byl upoutávkou na nový systém programu pro děti připravovaný Junákem. Nás moc nezaujal, máme vlastní systém a jsme s ním spokojené. 

Jednou z nejkrásnějších akcí pro oddíl byly oslavy 100 let skautingu v roce 2007. Snad všichni skauti z republiky se sjeli do Prahy, radovali se a slavili. Program byl velkolepý:  viděly jsme Křižíkovu fontánu, projely jsme se Čertovkou, vyzkoušely jsme rafting na kanále ve Tróji.

Středoevropská setkání skautů jsou pořádána každé dva roky, v hostitelství této akce se střídají země Vyšegrádské čtyřky. Dvě členky našeho oddílu se zúčastnily setkání skautů v Polsku v Katovicích v roce 2008. Nejzajímavější bylo potkávat skautské skupiny z jiných zemí, např. Poláky, Slováky, Maďary ale i skauty ze vzdálených konců světa. Zlatíčko zastupovala oddíl na středoevropském jamboree, které se konalo v roce 2012 na Slovensku. Pišta, Bařenka, Delfín a Pěnkava se zúčastnily dalšího středoevropského jamboree, tentokrát konaného v roce 2014 u Máchova jezera. Pěnkava byla jako jedna z mála jihočeských skautů na celosvětovém jamboree v Japonsku roku 2015.